måndag 21 januari 2013

Bra artikel av Björklund och Ohlsson


En bra artikel av Jan Björklund och Birgitta Ohlsson kunde vi läsa i UNT i fredags. Men hur länge ska EU fortsätta attpumpa in skattepengar i Europeiskt jordbruk? Prioritera forskning, inte jordbruk, lyder rubriken på artikeln
Nedanstående uppfattning är min och jag har sagt och skrivit det många gånger
Vi trivs bäst i öppna landskap. Men landskapet är hotat. Det öppna landskapet har med trivsel att göra, men handlar i lika hög grad om bevarandet av biologisk mångfald. Jordbruket har härvid en avgörande roll. EU:s jordbrukspolitik måste avvecklas och ersättas av ett mera begränsat stöd till enbart de jordbruk och skogsbruk, som bevarar den biologiska mångfalden och vårdar kulturlandskapet. För oss socialliberaler, till skillnad från högerpartierna och centern, är det viktigt att kraven på miljöhänsyn i jordbruket blir tydligare.  

Inga kommentarer: