lördag 19 januari 2013

Tokigt med ideologi?

Det där med ideologi kan bli väldigt tokigt i praktiken, läser jag i dag. Artikeln handlar om misstag, som görs när verksamheter och tillgångar säljs till underpriser. Man får lätt uppfattningen att det är ideologi som är orsaken till dumheter. Dumheter, som består i just att man säljer till underpris och att köparen sedan kan sälja till högre pris. Ideologin kan däremot användas som en del av förklaringen.
När vi tänker tillbaka på den debatt som utförsäljningar gav upphov till när, till exempel, Stockholms kommun 2008 sålde skolor, förskolor och hemtjänstverksamhet till anställda fanns medier, som försvarade den politiken, men som nu ifrågasätter.
Jag tillhörde de personer, som påstod att avtalen var alltför oklara och uppföljning därmed svåra att utföra. Om man nu intar en annan ståndpunkt än man haft bör man säga det.
Språkligt, men det kan man ju bortse från, har jag en del funderingar. "De anställda behövde bara betala för inventarierna". Ja, vad annat än betala. Kanske borde det heta: "De behövde betala för endast inventarierna".  "Men hur det än går saknas det en majoritet för vinstförbud i riksdagen". Vinstförbud i riksdagen borde vara en självklarhet. "Valfrihet är viktigt". Valfrihet är väl snarare viktig.

Inga kommentarer: