måndag 21 januari 2013

Hållbarhet


Jag anser att vi har ingen debatt alls om vad hållbarhet är. De flesta tycks anse att det räcker med att tala om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Men vad menar vi när vi uttalar ordet hållbarhet? 
Jag upphör inte att förvånas över hur bristen på insikt om att ett samhälle med våld och ofrihet inte är hållbart. Visst kan vi finna definitioner på de olika aspekterna på hållbarhet, men ingenstans hittar jag någonting om att en ickevåldskultur måste råda.

De här definitionerna skulle kunna vara utgångspunkter för en nödvändig debatt om hållbarhet: 
"Den dominerande tolkningen, åtminstone bland ekonomer, är att se hållbarhet som summan  av det kapital som människor skapar och det kapital som naturen svarar för. Om man lägger ihop dessa två olika typer av kapital - och de tillsammans inte minskar i värde - då har vi hållbarhet. Detta är en definition på hållbarhet. Detta är finansdepartementets perspektiv.

En annan hållbarhetsdefinition säger att man måste titta på människoskapat och naturkapital  separat och inte blanda ihop ekonomins och naturens resurser. Endast om både ekonomin stärks och naturkapitalet samtidigt är intakt eller förstärks kan vi tala om en hållbar utveckling. Här finner vi miljödepartementet.

De här två typerna av hållbarhetsdefinitioner är principiellt olika. I den första definitionen är det möjligt att tänka sig att vi har hållbarhet även om det naturliga kapitalet minskar. Den första definitionen brukar därför kallas för ”svag hållbarhet”, medan den andra definitionen kallas för ”stark hållbarhet”." 

Inga kommentarer: