onsdag 2 januari 2013

Det ska kosta att tära på vår miljö

Resursslöseri och miljöförstöring har i regel varit en följd av att miljön har betraktats som en fri, oförstörbar tillgång. I ett liberalt samhälle måste miljöns värde beaktas genom att miljöhänsyn vägs in vid all produktion och konsumtion. Miljöavgifter kan vara en tydlig signal till producenter och konsumenter att miljön är en begränsad resurs. Principen måste vara att förorenaren betalar. Det skall inte vara gratis att utnyttja vår gemensamma miljö på ett sätt som inskränker andras frihet till exempelvis ren luft.

Inga kommentarer: